LIV Verloskundigen

Corona veelgestelde vragen

Ik ben zwanger, moet ik me extra zorgen maken?
Nee. We zien dat infectie met het virus hetzelfde verloop heeft als bij vrouwen die niet zwanger zijn. Voor zover bekend is er geen verhoogde kans op een miskraam of aangeboren afwijkingen door infectie met dit virus. Met de gegevens die nu bekend zijn, lijken de gevolgen van een infectie met COVID-19 bij een zwangere vrouw niet anders voor het kind en de moeder dan bij andere infectieziekten die koorts veroorzaken.

Wat kan ik doen om verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen?
- Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk als je niet thuis kunt werken, voor boodschappen of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal 3 mensen op bezoek en houd ook dan afstand tot elkaar.
- Als je kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijg je daar ook koorts bij, dan moet iedereen in het huishouden thuisblijven.
- Zorg voor goede hygiënemaatregelen:
- Was je handen regelmatig met water en zeep
- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
- Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze weg na gebruik.
- Geen handen schudden
- Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar

Waarom mag ik geen handen meer schudden?
Via handen verspreiden zich gemakkelijk virussen zoals het nieuwe coronavirus. Veel mensen zitten ook (ongemerkt) vaak met hun handen aan hun neus of mond. Door geen handen meer te schudden verklein je de kans om besmet te raken en anderen te besmetten met het nieuwe coronavirus.

Wat wordt bedoeld met social distancing, en waarom is dat belangrijk?
Door social distancing, ook wel sociale onthouding genoemd, heb je minder contact met anderen of houd je afstand tot anderen. Hierdoor is de kans kleiner dat je elkaar besmet. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld: thuiswerken, gespreide werktijden als thuiswerken niet mogelijk is, thuisblijven met luchtwegklachten en het mijden van plekken waar veel mensen bij elkaar kunnen komen.

Wie zijn kwetsbare groepen?
Mensen van 70 jaar en ouder en mensen die op basis van onderliggend lijden in aanmerking komen voor griepvaccinatie. Het gaat om volwassenen (ouder dan 18 jaar) met:
- afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen;
- chronische hartaandoeningen;
- diabetes mellitus;
- ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
- verminderde weerstand tegen infecties:
- door medicatie voor auto-immuunziekten;
- na orgaantransplantatie;
- bij hematologische aandoeningen;
- bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is;
- bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten;
- een hivinfectie in overleg met de hiv humaan immunodeficientievirus -behandelaar.

Meer informatie kunnen jullie vinden op: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden