LIV Verloskundigen

Corona maatregelen

Update 15 juni:

Met ingang van 15 juni is er weer versoepeling in de corona maatregelen.

Dit betekent het volgende:
- Partner mag mee bij alle echo's, de intake en de afspraak waar we de bevalling bespreken (1,5m wordt gehandhaafd)
- Overige controles bij voorkeur alleen
- Intake wordt weer op de praktijk gedaan
- Centering pregnancy mag weer opgestart worden, hoe dit invulling krijgt wordt later duidelijk


Update 15 mei:

Met ingang van 15 mei is er versoepeling binnen de maatregelen.

Dit betekent het volgende:

- Partners mogen mee bij de echo's in het 1e trimester en bij de 20-weken echo
- Alle zwangerschapscontroles vinden weer plaats op de praktijk
- Intake blijft nog telefonisch
- Nacontroles zijn weer mogelijk op de praktijk, zonder partner
- Bij de bevalling in het ziekenhuis blijft maximaal één volwassen begeleider mogelijk. In overleg met verloskundige en kraamverzorgende kan thuis een tweede begeleider worden toegestaan.
- Eenmalig huisbezoek in het kraambed
- Anticonceptie wordt weer volledig aangeboden

We realiseren ons dat het met kleine stapjes gaat, dit doen we echter ter bescherming van jullie allemaal. Half juni hopen we iets meer uit te breiden als de cijfers zich goed ontwikkelen. Hier wordt achter de schermen hard aan gewerkt.


Update:

Met ingang van 28 april is er enige versoepeling mogelijk binnen de maatregelen.

Dit betekent voor ons het volgende:

Wij bellen niet langer voorafgaand aan alle consulten. De intake zal wel telefonisch blijven plaatsvinden.
Het is weer mogelijk om een vroege echo te maken rond 8 weken.
Het is weer mogelijk om een spiraal te laten zetten bij ons.
Het is weer mogelijk dat we in het kraambed één standaard huisbezoek doen.

We willen jullie er alert op maken dat deze versoepeling niet betekent dat er geen risico’s meer zijn. We vragen jullie daarom vooral ook om zelf na te gaan hoe belangrijk jullie het vinden dat bovenstaande plaatsvindt en of jullie daar risicocontact voor willen lopen.

De overige maatregelen die hieronder staan die blijven van kracht.

Ook wij zouden het natuurlijk het allerfijnste vinden als alles weer mogelijk is, maar we vinden het nog belangrijker dat iedereen gezond blijft.Met pijn in ons hart moeten wij mededelen dat de maatregelen rondom de Corona crisis verder zijn aangescherpt. Dit betekent dat wij alleen nog de medisch noodzakelijke controles mogen uitvoeren. Dit om contacten en daarmee het risico op verdere verspreiding van het Corona virus zoveel mogelijk te vermijden.

Het gevolg hiervan is dat we de verloskundige zorg telefonisch zullen opstarten. We brengen jullie medische voorgeschiedenis in kaart, counselen over prenatale testen en beslissen wanneer de eerste echo plaats zal vinden.

Voorafgaand aan alle fysieke controles bellen wij jullie. We beantwoorden vragen, nemen geboorteplannen door en (onder)steunen jullie waar mogelijk/nodig. De fysieke controles houden we vervolgens kort, om voor een ieder het risico op besmetting zo klein mogelijk te maken.

Onze maatregelen in het kort:
- Wij geven geen handen.
- Bij koorts en/of verkoudheidsklachten gelieve niet naar de praktijk te komen.
- Kom alleen naar de praktijk, dus zonder partner of kinderen.
- Het speelgoed is weggehaald uit onze wacht- en spreekkamers.
- De centering pregnancy bijeenkomsten zijn afgelast.
- Wij doen geen kraamvisites meer indien niet noodzakelijk. Deze zullen telefonisch plaatsvinden.
- De reguliere controles worden waar mogelijk en gewenst beperkt. Spoedconsulten gaan uiteraard altijd door.

We willen benadrukken dat dit landelijke maatregelen zijn en deze maatregelen worden in de gehele regio doorgevoerd.

Heb je een vraag die niet kan wachten of een spoedgeval, dan kun je natuurlijk contact met ons opnemen, voor spoedzorg blijven wij 24u per dag beschikbaar.

De ziekenhuizen hebben tevens de volgende maatregelen getroffen:
- Er mag maximaal 1 persoon mee komen ten tijde van de bevalling. Dit is een vaste bezoeker en deze mag niet gewisseld worden.
- Kraambezoek in het ziekenhuis is niet toegestaan.
- Op de kinderafdeling zijn alleen de ouders toegestaan en geen ander bezoek.

Wij hopen dat dit duidelijk is en hopen op begrip. Wij doen er alles aan om de zorg voor jou en je baby door te laten gaan en zo optimaal mogelijk te houden.